LEAN FACTOR(Y)

Optymalizacja procesów i controlling strategiczny w praktyce przedsiębiorstw [nie tylko]* produkcyjnych

28-29.03.2019 r.

Warszawa

Zarezerwuj sobie miejsce już dziś!

Do wydarzenia zostało jeszcze...

Dni
Godzin
Minut
ZAPISUJĘ SIĘ >>>

O SPOTKANIU

To, co jest prawdą biznesową dzisiaj, jutro stać się może reliktem przeszłości. Aby pozostawać konkurencyjnym, trzeba nieustająco dobierać i adaptować nową strategię rozwoju. Duch filozofii Lean Management inspiruje już od dawna wykraczając poza ramy procesów produkcyjnych.

Warto poznać doświadczenia firm, które ze szczupłego zarządzania uczyniły swój sposób na wdrażanie strategii wzrostu i optymalizację procesów wewnętrznych. Warto też zweryfikować w jaki sposób wykorzystać narzędzia szczupłego zarządzania do dywersyfikacji oferty, przebudowy polityki cenowej, analizy kontraktów czy eliminacji procesów nadmiarowych.

➜ Czy CFO może być liderem Lean?

➜ Jakie narzędzia Lean Six Sigma sprawdziły się w optymalizacji procesu kadrowo-płacowego?

➜ Jak raport A3 i inne techniki Problem Solving wykorzystywane są w Impel Business Solutions?

➜ W jaki sposób zidentyfikować wąskie gardła obszarów produkcyjnego i finansowego firmy?

➜ Czy wszystkie problemy wymagają rozwiązania i jak do usprawnień podejść systemowo?

➜ Czy aby maksymalizować zyski park maszynowy musi być eksploatowany w 100%?

Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na pytania...

...nie może zabraknąć Cię na ogólnopolskim spotkaniu

LEAN FACTOR(Y)

Optymalizacja procesów i controlling strategiczny w praktyce przedsiębiorstw [nie tylko]* produkcyjnych

Dla kogo przeznaczone jest spotkanie?

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich poziomów zarządzania współodpowiedzialnych za tworzenie i wdrożenie strategii wzrostu przedsiębiorstw wszelkich branż – dyrektorów zarządzających i finansowych, analityków i controllerów finansowych, dyrektorów produkcji, logistyki, kierowników służb utrzymania ruchu oraz wszystkich zaangażowanych w optymalizację procesów w organizacji.

Program spotkania

1. Jak Lean pomaga realizować strategię firmy? Spojrzenie NIE TYLKO z punktu widzenia produkcji

Joanna Czerska, Krzysztof Dobrowolski

01

DZIEŃ

✔ Dlaczego Lean Management dotyczy nie tylko produkcji i logistyki, ale też finansów, sprzedaży i innych działów firmy?

✔ Czym się różni szczupłe zarządzanie w produkcji od zarządzania w branży usług, sprzedaży czy firm nieprodukcyjnych?

✔ CFO liderem Lean – czy to dobry pomysł?

✔ Czy zastosowanie narzędzi Lean wymaga wdrożenia Lean? Kto zdecydowanie nie powinien iść w kierunku szczupłego zarządzania?

✔ Przerób i ROI, czyli o kluczowych miarach rachunkowości przerobowej

✔ Prezentacja scenariuszy decyzyjnych z wykorzystaniem rachunkowości przerobowej m.in.: ocena portfela produktów, analiza kontraktów z klientami, decyzje jakość vs koszt zakupu

2. Jak podejmować decyzje menedżerskie w oparciu o przerób i ROI?

Jerzy Kuncicki

✔ Integracja działań kaizen z rentownością firmy i systemem rachunkowości zarządczej

✔ Jak wyznaczyć optymalne ramy czasowe dla poszczególnych działań w firmie, które pozwolą na bieżąco podnosić marże i zyski

✔ Wzorcowy system ewaluacji i premiowania pracowników

✔ Zarządzanie dzienne, miesięczne i roczne na przykładach

✔ Prezentacja metod aktywizujących: spotkania poranne, spotkania zarządcze, grywalność

3. Gemba Makes the Profit - jak połączyć rachunkowość zarządczą z usprawnieniami konkretnych procesów?

dr Maciej Kanert

✔ Jak przebiega proces przygotowywania listy płac i jakie są jego naturalne granice? – analiza wykresów IMR

✔ Praktyczne aspekty mapowania procesów z wykorzystaniem map typu CFM i VS

✔ Diagram Ishikawy – jak zidentyfikować problem i zrozumieć związek przyczynowo–skutkowy

✔ Sprawdzone metody angażowania pracowników w procesie zmian

4. Rekomendacje w zakresie narzędzi Lean Six Sigma do wykorzystania w optymalizacji procesów – na przykładzie procesu kadrowo-płacowego

Izabela Cieśla

✔ Prezentacja struktury raportu i stosowanych technik, m.in. Analiza 5WHY, Rybia Ość, Drzewo Błędów oraz analiza przyczyn i skutków

✔ Projektowanie prostych eksperymentów wykorzystujących dane i liczby w celu ustalenia przyczyny problemu

✔ Case study – prezentacja całego procesu rozwiązywania problemu dla wybranego przypadku z wykorzystaniem Raportu A3

5. Raport A3 pomocą w rozwiązywaniu problemów – case study

Konrad Pluciński

✔ Czym jest podejście systemowe i czym się różni od podejścia procesowego?

✔ Dlaczego firmę należy traktować jako system?

✔ Systemy jako łańcuchy na przykładzie projektów produkcyjno- usługowych

✔ Jak rozpoznać najsłabsze ogniwo organizacji – praktyczne ćwiczenie

✔ Jakie są rodzaje ograniczeń, jak je identyfikować oraz wyznaczać miary usprawnienia?

6. Jaka zmiana jest usprawnieniem i czy wszystkie problemy warto rozwiązywać? – case studies z projektów w firmach usługowych

Jerzy Rychlewski

7. Hoshin Kanri („policy deployment”) – jak rozpisać strategię firmy „na nuty” dla całej orkiestry, jaką jest zespół firmy?

Marek Jagielski

8. Sesja Round Tables z prelegentami

✔ Hoshin Kanri jako systemowa metoda komunikacji, porozumienia i współbrzmienia wszystkich członków w organizacji ze strategią firmy, „pod batutą kierownictwa”

✔ Hoshin Kanri dla dowolnej organizacji (produkcyjnej lub usługowej) – studium przypadku, rozpisanie celów strategicznych firmy mierzonych wskaźnikami strategicznymi (KPI, np. EBIT) na mierzalne wskaźniki i cele operacyjne dla każdej funkcji w organizacji – „nuty” dla każdej funkcji.

✔ Zbieranie danych dla wybranych wskaźników i ich niezbędna analiza statystyczna w celu uruchomienia cyklu ciągłej poprawy PDCA – mini case study

02

DZIEŃ

✔ Dlaczego TWI jest metodą uniwersalną- na przykładzie procesu usprawniania i standaryzacji wybranego procesu

✔ Jak dokonać podziału na zabiegi w ramach metody TWI:MP

✔ Podział na zabiegi i symulacja pracy stanowiskowej - przykłady

✔ Arkusz Podziału Pracy jako narzędzia opisywania standardu pracy oraz budowy standardu szkoleniowego na stanowisku pracy

✔ Wzorcowy model komunikacji rozwoju umiejętności i wdrażania standardów pracy w ramach TWI

✔ Rezultaty doskonalenia metod pracy w organizacji

2. Jak poprawić efektywność prac specjalistycznych: TWI: MP (Doskonalenie Metod Pracy) w praktyce

Piotr Bielawski

3. Warsztat „Wyścig z czasem”: Jak poprawnie wykorzystać wskaźnik OEE do zarządzania zyskownością?

1. Najgorsze marnotrawstwo to takie, którego nie dostrzegamy – narzędzia identyfikacji i eliminacji strat w procesach biznesowych

Krzysztof Dobrowolski

✔ Jak odróżnić operacje wartościowe od marnotrawstwa na produkcji, w dziale finansowym oraz „na styku” obu tych obszarów

✔ Rachunek kosztów niewykorzystanych zasobów jako narzędzie interpretacji zmian w przepływie wartości

✔ Metoda 5S, czyli jak wdrożyć ład i porządek w dziale finansowym

✔ Mapowanie procesów biznesowych jako podstawa tworzenia dynamicznych rachunków kosztów – warsztat tworzenia mapy stanu docelowego

Uczestnicy warsztatu wcielą się w role osób odpowiedzialnych za efektywność procesu złożonego z 4 maszyn. Będą borykać się ze stratami na efektywności i zarządzać wskaźnikiem OEE maszyn i całego procesu wytwórczego, by doprowadzić wyniki finansowe fabryki na nowy poziom zyskowności.

W trakcie warsztatu pokażemy, jakimi technikami i metodami Lean (lecz nie tylko) można usprawniać i stabilizować procesy wytwórcze zarządzając jednocześnie elastycznością produkcji. Wspólnie obalimy mit, że wszystkie maszyny muszą być wyeksploatowane w 100%, żeby firma generowała maksymalne zyski.

PRELEGENCI

Ekspert Lean Management, trener i consultant LeanQ Team. Doświadczenie zdobywał na stanowiskach dyrektora produkcji i dyrektora operacyjnego. Współtwórca programu LeanEducation łączącego w swoich działaniach szkoły, uczelnie i przedsiębiorstwa.

Praktyk w zakresie usprawniania procesów usługowych z doświadczeniem jako specjalista ds. Lean Management w Bridgestone SSC oraz niezależny konsultant dla takich firm jak: Volkswagen Group Polska, Pepco czy Beyond.pl. Obecnie ekspert w Allegro, działa na rzecz usprawnień i optymalizacji procesów w dziale obsługi klienta i partnera.

Pasjonatka, badaczka i praktyk Lean Thinking od ponad 20 lat. Pierwsze kroki z lean management stawiała w firmie produkującej rozdzielnice niskiego napięcia jako specjalista ds. doskonalenia produkcji. Obecnie dyrektor merytoryczny w zespole firmy doradczej LeanQ Team. Twórczyni strategii rozwoju przedsiębiorstw z wykorzystaniem Lean, TOC i in.Zarządza LeanQ Team. Project manager, konsultant i trener w projektach transformacji Lean oraz podnoszenia efektywności procesów.

BIELAWSKI

PIOTR

IZABELA

CIEŚLA

JOANNA

CZERSKA

PIOTR

BIELAWSKI

IZABELA

CIEŚLA

JOANNA

CZERSKA

Zarządza LeanQ Team. Project manager, konsultant i trener w projektach transformacji lean oraz podnoszenia efektywności procesów. Działa aktywnie w Fundacji Lean Education, która bezpłatnie edukuje młodzież szkolną w całej Polsce. Pracę zawodową łączy z pasją blogera twierdząc, że „Lean jest dla ludzi”.

Członek zarządu ATML Polska. Specjalista z zakresu zarządzania japońskiego, szczególnie Systemu Produkcji Toyoty oraz Zarządzania Ameba. Prowadzi szkolenia z zakresu m.in. komunikacji międzykulturowej, filozofii kaizen oraz japońskiej filozofii zarządzania. Tłumacz z japońskiego licznych pozycji książkowych oraz autor książek o kulturze Japonii.

DOBROWOLSKI

KRZYSZTOF

DR MACIEJ

KANERT

KRZYSZTOF

DOBROWOLSKI

DR MACIEJ

KANERT

Doradca biznesowy i trener. Ekspert w zakresie Lean Management, metodyk Six Sigma i A3.

MAREK

JAGIELSKI

MAREK

JAGIELSKI

Członek zarządu, Controlling Systems Sp. z o.o., odpowiedzialny m.in. za rozwój narzędzi i koncepcji controllingowych. Zasiada w zarządzie koła ICV w Warszawie.

Od 1998 roku projektuje i realizuje projekty rozwojowe, rekrutacyjne i wspomagające funkcję personalną firm. Doświadczenie biznesowe zdobywał w: przemyśle wydobywczym, metalowym (KGHM PM S.A., NEWAG S.A.), instytucjach finansowych (mBank, mLeasing, PKO BP, BPH), podczas akceleracji startupów (StartupGO, Techstars Startup Weekend).

MUSIAŁ

PAWEŁ

KONRAD

PLUCIŃSKI

PAWEŁ

MUSIAŁ

KONRAD

PLUCIŃSKI

Ekspert z zakresu analiz i audytów finansowych. Doświadczenie zdobywał w ciągu 25–ciu lat pracy zawodowej w strukturach firm produkcyjnych i usługowych – jako członek zarządu (prezes, wiceprezes, członek zarządu), dyrektor finansowy, operacyjny i zarządzający. Właściciel firmy doradczej Asthus oraz konsultant i analityk w firmie LeanQ Team.

JERZY

KUNCICKI

JERZY

KUNCICKI

PAWEŁ

MUSIAŁ

JERZY

RYCHLEWSKI

Doradca biznesowy w obszarze produkcji, łańcucha dostaw i sprzedaży. Posiada wiedzę i doświadczenie zdobyte na projektach usprawnieniowych w branżach. Posiada certyfikat (TOCICO Certified Practitioner) z obszaru logistyki i produkcji wydany przez Theory Of Constraints Certification Organisation.

JERZY

RYCHLEWSKI

JERZY

RYCHLEWSKI

Dlaczego warto wziąć udział?

Prelegenci to wyłącznie eksperci Lean i praktycy, którzy podzielą się z uczestnikami efektami swoich wdrożeń

Stawiamy na praktykę

...którymi warto się zainteresować m.in. w zakresie optymalizacji procesów, eliminacji marnotrawstw, ustalenia optymalnej ceny portfela produktów czy optymalizacji kontraktów z klientami

Wskazujemy narzędzia optymalizacji procesów w firmie

W programie przewidzieliśmy 4 warsztaty w formule Round Tables, podczas których świeżo zdobytą wiedzę będą Państwo mogli przećwiczyć w praktyce m.in. przygotowując wzorcowy raport A3 i tworząc mapę procesów stanu docelowego, a także biorąc udział w warsztacie TPM

Warsztatowa formuła

Program spotkania zaprojektowaliśmy tak, aby nie trzeba było wybierać pomiędzy odbywającymi się jednocześnie prelekcjami i warsztatami

Każdy uczestnik może wziąć udział w każdym panelu i warsztacie

Prelekcje zostaną wzbogacone o przykłady praktycznego wykorzystania zaprezentowanych rozwiązań i narzędzi w różnych obszarach i działach firmy

Case studies

W odróżnieniu od wielkich konferencji, podczas których bezpośredni kontakt z prelegentem jest utrudniony, a czasem wręcz niemożliwy, my stawiamy na mniejszą liczebność grupy – tak, by każdy mógł aktywnie uczestniczyć w spotkaniu. Dlatego też listy uczestników często zamykamy przed czasem

Kameralna atmosfera

Lean Factor(y) w liczbach

500

minut merytorycznych zajęć

prelegentów-praktyków

10

warsztaty w formule Round Tables

4

1

warsztat TPM

które pozwolą w praktyce opanować omawiane zagadnienia

Jak wykorzystać wskaźnik OEE do zarządzania płynnością finansową?

BILETY

Dla Odważnych

udział w dwudniowym kongresie

imienny certyfikat

materiały konferencyjne

przerwy kawowe

lunch

NIEDOSTĘPNY
NIEDOSTĘPNY

materiały konferencyjne

przerwy kawowe

udział w dwudniowym kongresie

imienny certyfikat

Dla Zdecydowanych

Dla tych, co na ostatnią chwilę

udział w dwudniowym kongresie

1590 zł

ZAREZERWUJ MIEJSCE

imienny certyfikat

materiały konferencyjne

przerwy kawowe

lunch

upominek

netto

do 27.03.2018!

1190 zł

netto

1390 zł

netto

do 10.01.2019

do 24.01.2019

voucher na zakupy w wydawnictwie

lunch

Dwa dni konferencyjne wypełnione merytoryczną wiedzą na najwyższym poziomie

W cenie udziału w spotkaniu otrzymują Państwo:

Możliwość udziału w 9 prelekcjach, warsztatach w organizowanych w formule Round Tables oraz w warsztacie TPM

Pakiet materiałów szkoleniowych, dzięki którym zdobytą wiedzę łatwiej będzie utrwalić i podzielić się nią z innymi pracownikami

Możliwość spotkania i konsultacji z ekspertami

i praktykami

ORGANIZATOR

PARTNER

STRATEGICZNY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNERZY MEDIALNI

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Warszawa

28-29.03.2019 r.

ZAPISUJĘ SIĘ >>>

Wydawnictwo Explanator

ul. Kościelna 30, Poznań

tel. (61) 85 50 112 fax (61) 85 50 078

biuro@explanator.pl